Materiały

Asortymenty kruszyw i kamieni :

1. Piasek kopany
2. Piasek rzeczny-płukany
3. Mieszanka piaskowo-żwirowa i żwirowo-piaskowa
4. Żwiry jedno- i wielofrakcyjne o różnych granulacjach
5. Niesorty: bazaltowe, granitowe, serpertynitowe
6. Mieszanki drobnogranulowane ( wszystkie rodzaje )
7. Piaski łamane: bazaltowe, granitowe,serpentynitowe
8. Miał kamienny
9. Kliniec
10.Tłuczeń o wszystkich granulacjach
11. Bryły granitowe – nadgabaryty
12. Kamień łamany granitowy
13. Kruszywa do nawierzchni drogowych