Dane rejestrowe

NIP: 894-00-09-030

Regon: 930527693

KRS 0000046755
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 1 400 000 zł