Usługi

Kompleksowe usługi budowlane w zakresie:


– robót budowlanych ziemnych
 

– robót związanych z przygotowaniem terenów pod budowę: osiedli mieszkaniowych, inwestycji przemysłowych, dróg
 

– robót rozbiórkowych i wyburzeniowych ( w tym metodą wybuchową) z kruszeniem odpadów budowlanych

– najmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską
 

– transportu specjalistycznego dla budownictwa
 

– transportu i składowania odpadów innych niż niebezpieczne